Nhám Tờ NCA 5

Giá bán: Liên hệ

Sản xuất: Nhật Bản
Kích thước: 230mmx280mm
Qui cách: 9″x11″ (230mmx280mm)
Độ hạt: #80 – #2500

Danh mục: Từ khóa: